Ekedal Äldrecenter Skövde. (2019-2020)

Vi hade ansvar för all rörisolering och rörmärkning vid nybyggnation av Ekedals äldrecenter i Skövde.
Vi hade även förtroendet att ansvara för samtlig brandtätning åt alla discipliner på detta projekt.