Brandtätning & ljudtätning

När du brandtätar säkrar du utrymmen för en angiven tid. Det innebär att du ser till så att ett slutet utrymme kan stå emot en brand under en bestämd tid.

Brandtätning & ljudtätning

När du brandtätar säkrar du utrymmen för en angiven tid. Det innebär att du ser till så att ett slutet utrymme kan stå emot en brand under en bestämd tid.

Brandtätning – En livsviktig åtgärd

Genom att täcka igen hålrum och genomföringar som har gjorts för bland annat rör och kablar, kan en så kallad brandcell stå emot rök, gas och lågor under den tid som krävs för att lokalen ska hinna utrymmas.

Att brandtäta är med andra ord viktigt, till och med livsviktigt. Utan korrekt utförd brandtätning riskerar byggnaden att rasa och utrymmet att rökfyllas.

För att kunna utföra korrekta brandtätningar krävs att många olika parametrar efterlevs.

Visste ni tillexempel att plastsammansättningen i ett avloppsrör avgör vilken brandmanschett som är godkänd. Så det som fungerar på ena röret, behöver inte fungera på nästa.

    Det är här vi kommer in, vi har kompetensen och erfarenheterna av att använda rätt produkter vid rätt tillfälle.

    Efter avslutat arbete lämnas sedan en samlad dokumentation över där man kan spåra varenda utförd tätning i både placering och materialval.

    hilti logo

    Brandtätning i samarbete med Hilti