Referenser

Referens

AS-P KSS Skövde (2020-2023)

Vår hittills största order som vi fått tillsammans med STICAB.
Jobbet omfattar ca.50.000m rörisolering,35.000m2 ventilationsisolering samt brand & ljudtätning, där vi räknar göra av med ca 8ton fogmassa.

Läs mer

Referens

Volvo G20 Skövde. (2020-2021)

Vi har ansvaret att utföra all ventilationsisoleringen & brandtätning vid byggnation av nya gjuteriet vid Volvo lastvagnar i Skövde.

Läs mer

Referens

Citytunneln Stockholm (2015-2016)

Vi fick förtroendet att utföra samtlig rörisolering vid byggnation av nya citytunneln i Stockholm.

Läs mer

Referens

Ekedal Äldrecenter Skövde. (2019-2020)

Vi hade ansvar för all rörisolering och rörmärkning vid nybyggnation av Ekedals äldrecenter i Skövde.
Vi hade även förtroendet att ansvara för samtlig brandtätning åt alla discipliner på detta projekt.

Läs mer

Referens

Grubbagården & Kv.Kurorten Skövde (2019-2021)

Vi fick förtroendet att ansvara för samtliga brandtätningar vid byggnation av 2st höghus/hyrehus i skövde.

Läs mer

Referens

Unica & Prismaskolan Mariestad (2015)

Vi hade ansvaret för all rörisolering vid byggnation av 2st nya skolor i Mariestad.

Läs mer

Referens

Medicinfabriker till Kina, USA, Litauen, Singapore, Belgien, Saudi-Arabien, Holland & Senegal

Vi har haft äran att hjälpa till vid byggnation av medicinfabriker till diverse länder ute i världen, vårt arbete har avsett teknisk isolering av rör och ventilationskanaler.

Läs mer

Referens

Bostadsmoduler oljeriggar Azerbaijan (2002, 2003,2004, 2006, 2015, 2021)

Vi har fått äran att vara med och ansvara för stora delar av den tekniska-isoleringen vid byggnation av bostadsdel till plattformar för olja & gasledningar i Kaspiskahavet i Azerbaijan.

Läs mer

Referens

TM-Huset KSS Skövde (2018-2019)

Vid tillbyggnaden av TM-Huset vid KSS Skövde hade vi ansvaret för samtlig teknisk isolering, samt rör och ventilmärkning.
Därutöver hade vi också totalansvar för all brandtätning för alla discipliner på hela projektet.

Läs mer

Referens

BK-Huset KSS Skövde (2014-2015)

Vid tillbyggnaden av BK-Huset vid KSS Skövde hade vi ansvaret för samtlig teknisk isolering, samt rör och ventilmärkning.

Läs mer