Teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering – Användningsområden

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • minska värme- och kylförluster
  • förhindra legionella
  • förhindra kondens
  • begränsa brandspridning
  • dämpa ljud
  • skydda omgivningen och människor mot bränn- och frostskador
  • spara pengar
  • sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Paroc logotyp

Isolering i samarbete med Paroc