BK-Huset KSS Skövde (2014-2015)

Vid tillbyggnaden av BK-Huset vid KSS Skövde hade vi ansvaret för samtlig teknisk isolering, samt rör och ventilmärkning.
Därutöver hade vi också totalansvar för all brandtätning för alla discipliner på hela projektet.