AS-P KSS Skövde (2020-2023)

Vår hittills största order som vi fått tillsammans med STICAB.
Jobbet omfattar ca.50.000m rörisolering,35.000m2 ventilationsisolering samt brand & ljudtätning, där vi räknar göra av med ca 8ton fogmassa.
Arbetet sträcker sig över 3år.